Piece gazowe Viessmann

Firma Viessmann oferuje systemowe rozwiązania do wszystkich nośników energii stosowanych w domach jedno- i wielorodzinnych. 

Firma oferuje między innymi urządzenia kondensacyjne na gaz.

Technika kondensacji wykorzystuje nie tylko ciepło, które powstaje podczas spalania , ale również zawartość pary wodnej w gazach opałowych. Kotły kondensacyjne są w stanie pobrać niemal w całości ciepło zawarte w spalinach i przekształcić je na ciepło grzewcze, a następnie wykorzystać.

Kotły kondensacyjne posiadają wysoko sprawne wymienniki ciepła, które przed wydostaniem się spalin przez komin schładzają się na tyle, że zawarta w nich para ulega kondensacji i uwolnione ciepło kondensacji jest przekazywane in plus do systemu grzewczego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą marki Viessmann!