tel. 061/814-37-70

Wydajność, efektywność i pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego wymaga prawidłowego obliczenia mocy planowanej instalacji. Obliczenia można wykonać samodzielnie, uwzględniając roczne zapotrzebowanie domu na energię. Należy też wziąć pod uwagę, że na każde 1000 kWh zużytej energii trzeba założyć potrzebną moc urządzenia wynoszącą 1,2 kW. Zatem jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Pierwszym krokiem jest ustalenie rocznego zużycia prądu, a następnie dobór mocy paneli fotowoltaicznych. Chcąc to zrobić samodzielnie, trzeba założyć, że na każde zużyte w ciągu roku 1 000 kWh potrzebne będzie 1,2 kW mocy urządzenia. Jeśli masz kłopot z obliczeniem dla swojego domu mocy fotowoltaiki, kalkulację możesz zostawić profesjonalistom.

Samodzielnie oblicz, jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej dla swojego gospodarstwa domowego

Metoda, jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego, jest jedna. Potrzebna będzie wiedza o tym, jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej w Twoim domu. Wartość tę otrzymasz, sumując wartości z całego roku. Uśredniając wyniki, czteroosobowa rodzina zużywa rocznie od 2 600 do 5 500 kWh energii elektrycznej.

Zakładając, że urządzenie będzie produkować 1000 kWh z każdego 1 kW mocy, należy przyjąć, że urządzenie powinno mieć moc 1,2 kW na każde 1000 kWh. Dla przykładu, jeśli wyliczone, średnie roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym wynosi 3 500 kWh, to dla projektowanej fotowoltaiki kalkulacja powinna wyglądać tak:

3 500 kWh x 1,2 / 1000 kWk = 4,2 kW

Co jeszcze musi uwzględnić projekt fotowoltaiki? Kalkulacja dodatkowych aspektów.

Samo obliczenie mocy urządzenia to jednak za mało, aby mieć pewność, że samodzielny dobór mocy paneli fotowoltaicznych został wykonany poprawnie. Profesjonalnie wykonane instalacje fotowoltaiczne w Poznaniu zakładają jeszcze szereg innych warunków, jakie urządzenie musi spełniać i kwestii, jakie muszą uwzględnić pełne obliczenia dla uzyskania maksymalnej sprawności paneli słonecznych.

Chodzi tu przede wszystkim o system opustów, czyli faktyczną ilość pozyskanego z instalacji fotowoltaicznej prądu, wyprodukowanego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Ilość jest różna w zależności właśnie od ostatecznej mocy paneli i nadwyżek prądu oddawanych do sieci. Drugim ważnym aspektem przy wykonywaniu dla fotowoltaiki kalkulacji jest uwzględnienie lokalizacji paneli. Obliczenia wykonywane są dla urządzeń instalowanych w miejscach dla nich optymalnych.

Profesjonalny dobór mocy paneli fotowoltaicznych

Znacznie bezpieczniejsze od samodzielnie stosowanych metod na to, jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jest wybranie profesjonalnej firmy, która o to zadba, uwzględniając wszystkie najważniejsze aspekty. Usługa ta jest szczególnie przydatna w przypadku dopiero powstających obiektów mieszkalnych, dla których niemożliwe jest wskazanie konkretnych wartości rocznego zużycia prądu. Projektowanie instalacji fotowoltaicznej w takim wypadku obejmie też wykonanie szacunkowych obliczeń.

Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznej – na czym polega?

Proponowana przez naszą firmę kompleksowa obsługa inwestycji związanych z projektowaniem przydomowej instalacji fotowoltaicznej obejmuje nie tylko jej bezpieczną instalację oraz szkolenie z zakresu użytkowania oraz serwis. Klientom z regionu Wielkopolski, w szczególności mieszkańcom Poznania oraz okolic, oferujemy projektowanie instalacji fotowoltaicznej, czyli m.in. prawidłowy i dokładny dobór mocy paneli fotowoltaicznych do potrzeb konkretnego gospodarstwa domowego, w tym obiektów będących dopiero w fazie projektów architektonicznych.