Wymienniki WGJ-S

Jako ciśnieniowe podgrzewacze akumulacyjne, przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielo-rodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i innych.

Wymienniki wody WGJ-S stojące z wężownicą spiralną (z możliwością zamontowania grzałki EJK)

Wymienniki wody z wężownicą spiralną służą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Mogą współpracować z każdym rodzajem kotłów c.o. a także z siecią c.o. lub z kolektorami słonecznymi. Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej warstwą emalii ceramicznej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa, podlegająca okresowej kontroli. Zbiornik zaizolowany jest pianką polistyrenową o grubości warstwy 70 lub 100 mm i umieszczony w płaszczu z tkaniny typu skay lub płaszczu z blachy.

Wymienniki wody WGJ-S DUO z dwiema wężownicami spiralnymi (z możliwością zamontowania grzałki EJK).

Dzięki wyposażeniu wymiennika w drugą wężownicę możliwe jest podłączenie go do dwóch różnych źródeł zasilania, np. kotła C.O. i kolektora słonecznego.

Wymienniki typu WGJ-S DUO FIT dedykowane do systemów solarnych.

Zgodnie z wymaganiami unijnymi zostały one przystosowane do instalacji w pomieszczeniach z drzwiami o szerokości już od 70 cm. Wyposażone są w dwie niezależne wężownice spiralne co umożliwia przyłączenie dwóch źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych, jak np. niskotemperaturowego kotła wodnego c.o. oraz kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu.
Zbiorniki ciśnieniowe w tych wymiennikach wykonane są z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją i zapewnia czystą, zdrową wodę. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, która dzięki różnicy potencjałów elektrochemicznych stali i magnezu w wodzie generuje prąd ochronny dla zbiornika.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej PS lub poliuretanowej PUR na stałe połączonej ze ściankami zbiornika.Zewnętrzna obudowa wymienników wykonana jest z tworzywa sztucznego.
Wymienniki WGJ-S DUO FIT przystosowane są do zamontowania grzałki elektrycznej na korku 1½”, w tym szczególnie produkowanej przez ZUG ELEKTROMET grzałki typu EJK z izolowanymi elementami grzejnymi, które nie pobierają prądu ochronnego jaki generuje anoda magnezowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwiększa to trwałość zbiornika oraz żywotność anody magnezowej.

Wymienniki typu WGJ-SOL z solarną grupą pompową dedykowane pod systemy solarne.

Zgodnie z wymaganiami unijnymi zostały one przystosowane do instalacji w pomieszczeniach z drzwiami o szerokości już od 70 cm.
Wymienniki wyposażone są w:

  • dwie niezależne wężownice spiralne co umożliwia przyłączenie dwóch źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych, jak np. niskotemperaturowego kotła wodnego c.o. oraz kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu,
  • grupę pompową dwu-drogową zintegrowaną ze sterownikiem do układów solarnych,
  • naczynie wzbiorcze.

W skład grupy pompowej „dwu-drogowej” wchodzą:

  • pompa obiegowa w wykonaniu solarnym ,
  • przepływomierz z zaworem regulacyjnym i dwoma króćcami: napełniającym i spustowym,
  • zawór trójdrożny (10 mbar) z termometrem (kolor niebieski) i króćcem przyłączeniowym do grupy bezpieczeństwa,
  • zawór bezpieczeństwa 6 bar z manometrem i króćcem przyłączeniowym do naczynia wzbiorczego,
  • zawór odcinająco-zwrotny (10 mbar) z termometrem (kolor czerwony),
  • odpowietrznik.

Zastosowany sterownik do układów solarnych ma m.in. płynnie regulowaną prędkość obrotową pompy, funkcję ciepłomierza,itp.
Ze sterownika wyprowadzone są do puszki przyłączeniowej 2 czujniki temperatury: S1-kolektor i F4 - zbiornik.
Zasobniki ciśnieniowe wykonane są również z wysokotemperaturowej emalii ceramicznej dodatkowo zabezpieczone anodą magnezową. Przygotowane są do zamontowania, wspomnianej już grzałki elektrycznej.
 

 Wymiennik wody WGJ-S

Typ

WGJ-S 100

WGJ-S 120

WGJ-S 150

WGJ-S 250

WGJ-S 300

WGJ-S 400

WGJ-S 500

Wysokość

H [mm]

1080

1230

1430

1480

1630

1850

2150

Maksymalna wysokośc przy pochyleniu

Hmax [mm]

1215

1350

1535

1700

1850

2100

2400

Średnica

D [mm]

560

560

560

720

720

810

810

Zasilanie wodą grzewczą wężownicy

Mufa WE

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

E [mm]

730

730

730

700

790

970

1055

Powrót wody grzewczej wężownicy

Mufa WY

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

B [mm]

270

270

270

330

330

420

420

Cyrkulacja

Mufa RC

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

F [mm]

550

550

550

980

1120

880

970

Zimna woda

Mufa ZW

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

A [mm]

170

170

170

230

230

330

330

Ciepła woda

Mufa CW

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

1 1/4"

1 1/4"

G [mm]

820

920

1022

1170

1400

1470

1705

Mufa czujnika temperatury

Mufa CT

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

C [mm]

430

430

430

490

490

600

605

Korek zaślepiający mufę grzałki

Mufa MG

6/4"

6/4"

6/4"

6/4"

6/4"

6/4"

6/4"

K [mm]

230

230

230

875

1010

1110

1215

Mocowanie anody

Mufa AN

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

Mocowanie termometru

MufaRT

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

L [mm]

760

840

970

1090

1320

1450

1675

Spust wody

Mufa ZS

-

-

-

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

S [mm]

-

-

-

70

70

100

90

Rurki kapilarne zamknięte

Mufa RK

-

-

-

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

R [mm]

-

-

-

305

305

425

425

K [mm]

-

-

-

875

1010

1110

1215

Wyczystka

Króciec kołnierzowy W Ø [mm]

-

-

-

-

-

100/145/175

100/145/175

M [mm]

-

-

-

290

290

400

100

Powierzchnia wymiennika

m2

0,9

0,9

0,9

1,1

1,4

1,6

1,9

Wymiennik wody WGJ-S DUO

Typ

WGJ-S 250 DUO

WGJ-S 300 DUO

WGJ-S 400 DUO

WGJ-S 220 DUO FIT

WGJ-S 250 DUO FIT

WGJ-S 300 DUO FIT

Wysokość

L [mm]

1450

1650

1850

1400/1380

1600/1580

1900/1880

Maksymalna wysokośc przy pochyleniu

Lmax [mm]

1700

1850

2100

1545/1520

1730/1700

2010/1850

Średnica

K [mm]

720

720

810

650/630

650/630

650/630

Zasilanie wodą grzewczą wężownicy górnej

Muga WEG

1"

1"

1"

1"

1"

1"

I [mm]

1080

1300

1400

1000

1110

1330

Powrót wody grzewczej wężownicy górnej

Mufa WYG

1"

1"

1"

1"

1"

1"

G [mm]

840

980

1090

760

870

1010

Zasilanie wodą grzewczą wężownicy dolnej

Mufa WED

1"

1"

1"

1"

1"

1"

E [mm]

700

790

900

650

730

820

Powrót wody grzewczej wężownicy dolnej

Mufa WYD

1"

1"

1"

1"

1"

1"

C [mm]

330

330

450

280

360

360

Cyrkulacja

Mufa RC

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

F [mm]

780

880

1000

700

800

910

Zimna woda

Mufa  ZW

3/4"

3/4"

1 1/4"

3/4"

3/4"

3/4"

B [mm]

230

230

370

370

260

260

Ciepła woda

Mufa CW

3/4"

3/4"

1 1/4"

3/4"

3/4"

3/4"

J [mm]

1170

1400

1490

1090

1280

1580

Spust wody

Mufa S

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

A [mm]

70

70

100

100

100

100

Anoda magnezowa

Ø x L [mm]

40 x 440

40 x 440

40 x 440

40 x 440

40 x 440

40 x 440

Czujnik temperatury

Mufa CT

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

H [mm]

980

1010

1220

480

520

520

D [mm]

490

490

630

900

1010

1150

Rurki kapilarne zamknięte

Mufa RK

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

N [mm]

875

1010

1220

480

520

520

R [mm]

305

305

450

810

905

1040

Mocowanie grzałki

Mufa MG

6/4"

6/4"

6/4"

6/4"

6/4"

6/4"

N [mm]

875

1010

1110

810

905

1040

Mocowanie termometru

Mufa RT

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

M [mm]

1090

1320

1450

1030

1120

1350

Wyczystka

Mufa W

2"

2"

2"

2"

2"

2"

O [mm]

290

290

420

320

320

320

Powierzchnia wymiennika

m2

1,1÷0,8

1,4÷1,0

1,6÷1,1

1,6÷1,1

1,1÷0,8

1,1÷0,8