Optima

Właściwości

 • Komfort ciepłej wody użytkowej***[1] (zgodnie z normą PN-EN 13203-1:2006)
 • Wbudowany moduł regulacjii pogodowej
 • Cyfrowy wyświetlacz
 • System Automatycznej Regulacji S.A.R.
 • System autodiagnostyki
 • Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
 • Płynna regulacja mocy w pełnym zakresie
 • Filtr siatkowy po stronie c.w.u.
 • Cykl antyzamarzaniowy
 • Cykl antyblokujący pompę
 • Funkcja “kominiarza” ułatwiająca przeprowadzenie analizy spalin
 • Postcyrkulacja
 • 2 sondy NTC
 • Stopień zabezpieczenia IPX5D
 • Wbudowany zawór trójdrogowy w modelach jednofunkcyjnych do podłączenia zasobnika c.w.u.

 

 Kotły dwufunkcyjne

Kod

Typ gazu

Nazwa

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc (kW) c.o./ c.w.u.

20017906

E

Optima 24i

740 x 400 x 328

9-24 / 9-24

20017414

E

Optima 21 e.s.i. TURBO

715 x 405 x 248

6-21 / 6 - 21

Kotły jednofunkcyjne

Kod

Typ gazu

Nazwa

Wymiary wys. x szer. x gł.)

Moc (kW) c.o./ c.w.u.

20017907

E

Optima 24Si

740 x 400 x 328

9-24 / 9-24**

** w przypadku podłączenia zasobnika

Akcesoria

1100279

Programator elektroniczny tygodniowy Komfort Weekly

27004710

Programator termostatyczny dobowo - godzinowy

27004650

Programator termostatyczny dobowo - godzinowy bezprzewodowy

20019131

Konsola przyłączy, zawory odcinające c.o. z fi ltrem (kocioł dwufunkcyjny)

20020479

Konsola przyłączy, zawory odcinające c.o. z fi ltrem (kocioł jednofunkcyjny)

694619

Zawory odcinające c.o. z filtrem

1102519

Connect BASE - zestaw dwóch stref grzewczych

1220559

Sonda zewnętrzna **

20008401

Kostka przyłączeniowa sondy zewnętrznej

** Wymagana kostka przyłączeniowa (kod 20008401)

 


[1]      Dotyczy modelu Optima 24i